Sponsors

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Wordt u donateur?

Het gedoneerde geld zal in geen enkel geval gegeven worden in Nepal. Het geld zal worden gebruikt voor materialen, boeken en andere tastbare zaken om het doel van de stichting te bereiken.

Eenmalige donaties
U wilt eenmalig een bedrag overmaken op onze rekening?
Stort het door u gewenste bedrag naar NL 98TRIO0338623043 t.n.v. Stichting Thang.
(wilt u hierbij uw (e-mail)adres vermelden? wij willen u namelijk graag bedanken).

Periodieke schenkingen
U kunt uw donaties aan Stichting Thang verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar: zet ze om in een periodieke schenking.
Als vaste donateur kunt u op een structurele manier bijdragen aan onze projecten.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Thang is als zodanig aangemerkt).
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Voor wie is een periodieke schenking interessant?
Als u schenkt aan goede doelen hebt u recht op een aftrekpost, maar alleen als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als u uw schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Uw giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk.

Postadres:                    Bockstraat 50, 6461VX Kerkrade
Triodos Rekening:      NL 98TRIO0338623043
KvK-nummer:             68692315

9200000055128772

Become a donor?

The donated money will under no circumstances be handed to the country. The money will be used for materials, books and other tactile means to achieve the goal of the foundation
One-time only donations
You would like to donate an amount only once?
Please deposit the amount you would like to NL 98TRIO0338623043  in the name Stichting Thang.
Would you be so kind to add your (email) address to your deposit? We would like to thank you. 
Periodic donations
You can increase the amount you donate without it costing you money. Make your gifts deductible: turn them into a periodic donation.
As a fixed donator you can structurally contribute to our projects.
Since January 2008 gift deduction is allowed for donations to foundations which are designated as general utility aiming institution at disposal by tax authorities.

We thank you warmly in advance.

Postadres:                      Bockstraat 50, 6461VX Kerkrade
Triodos Rekening:        NL 98TRIO0338623043
KvK-nummer:               68692315

Onze sponsoren

stichting-boeken-steunen-mensen-2019        th.jpeg

unnamed-1

16991629_1289938401059445_3287137207847445339_o      unnamedlogo boekhandel nepalnegatief     wolfs-knops-1

Sponsor Nederlandse
Kinderboekenambassadeur:

4

%d bloggers liken dit: