Nepalreis November 2019

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Stichting Thang heeft afgelopen november een fantastische reis gemaakt met Marleen Fischer, Amber DeLahaye, Mark Janssen, Linde Faas en Evert Mul.
Marleen en Amber als doorgewinterd team van de stichting, Mark als ambassadeur/prentenboekmaker en op uitnodiging gingen prentenboekmaker Linde en haar partner Evert als bioloog mee.
Het doel van deze reis was om enerzijds follow ups te doen op scholen waar in het verleden al Book Bags geplaatst zijn, plus zeven nieuwe scholen op te nemen in ons programma.
Vijf scholen zijn gelegen in Sauraha en twee in Janakpur. Anderzijds wilde de stichting het kinderboek onder de aandacht brengen, waaronder ook de promotie viel van maar liefst twee nieuwe eigen prentenboekvertalingen!
Door bemiddeling tussen de nepali uitgever en uitgeverij Lemniscaat zijn er dit jaar twee boeken vertaald vanuit het nederlands naar nepali.
De vertalingen zijn ‘De jongen en de Walvis’ van Linde Faas en ‘Stop! Monsters!’ van Mark Janssen. Afgelopen jaar werd van laatstgenoemde ook het prentenboek ‘Niets gebeurd’ al in het nepali uitgebracht.
Alle boeken krijgen een prominente plek in de Book Bags!
Mark en Linde namen dit jaar deel aan het programma om als makers van kinderboeken hun kennis te delen. Dat gebeurde door het promoten van hun vertalingen door middel van storytelling en live tekenen op scholen. De boeken werden aan de leerlingen voorgelezen en door middel van workshops in schrijven en illustreren zijn de boeken zeker bij de leerlingen nog meer gaan ‘leven’. Er werd even geproefd aan het echte werk.
Ook waren er activiteiten in Kathmandu tussen onze kinderboekmakers en nepali auteurs en illustratoren om knowhow te delen en de kinderboekenstandaard mogelijk naar een hoger niveau te tillen.
Verder is er toegewerkt naar het uitbreiden van de samenwerking met andere nederlandse organisaties. Mooi om te zien hoe belangrijk SAMENWERKEN is!
Met de hulp van een contactpersoon van stichting MEDORA hebben wij in onderling overleg, vijf nieuwe scholen in Sauraha geselecteerd die perfect in ons concept passen en deze hebben we meteen als kennismaking bezocht.
Op verzoek van de stichting Light of Life hebben wij wederom een school in Amaghar bezocht om het daar reeds opgezette kinderleesboek-programma naar een hoger niveau te tillen.
Een bezoek waar wij met veel warmte op terug kijken!
Wordt vervolgd
9200000055128772


Nepal trip November 2019.

Thang Foundation has made a fantastic journey trough Nepal this November. This years group consisted of Marleen Fischer, Amber DeLahaye, Mark Janssen, Linde Faas and Evert Mul. 

Marleen and Amber as experienced members of the foundation, Mark as ambassador and author and, on invitation, Linde teamed up with us as author and her husband Evert joined us as biologist.

The goal of this trip was to do both follow-ups on previous projects and to include 7 new schools in our book bag project. Five of these schools are located in Sauraha and two in Janakpur. In addition, the foundation wanted to promote reading books for children, including no less than two new picturebook translation of our own!

We have been able to translate two books from dutch to Nepali, thanks to good conversations and agreements with both Kathalaya Publishers in Nepal and Lemniscaat publisher in the Netherlands.

These books are: ‘The boy and the whale’, by Linde Faas and ‘Stop! Monsters!’ by Mark Janssen. Last year, Mark’s book “Nothing happened’ had already been translated to Nepali. All of these books will have a prominent spot in our Bookbags.

Mark and Linde participated in this year’s program to share their knowledge gained as writers and illustrators. They shared this during promoting their translated books via storytelling and workshops in writing and illustrating. Mark and Linde made their books come alive and provided the pupils with a small taste of the magic that happens when you read for fun.

Furthermore, we had multiple activities in Kathmandu where our Authors and illustrated teamed up with their colleagues in Nepal and sicussed how to take the standard of children books to a higher level.

We feel obliged to share that this entire trip is based on the principles of non-profit.

Lastly, we have worked on expanding the cooperation with other Dutch organisation in the area. It is incredibly beautiful to see the importance of COOPERATION. Together with a contact of MEDORA foundation, we have discussed and selected five new schools in Sauraha that perfectly fit our concept. We have already paid them all a visit to get familair with each other.

As requested by ‘Light of life’ foundation, we have visited another school in Amaghar where we were asked to evaluate and improve their already created children’s readingbooks programma.

Another visit we look back on with a smile on our face and warmth in our heart!

 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Het bezoek aan Jhapa ( district 128 ) in november 2018 was een groot succes.
Samen met Mark Janssen, Rajeev Nepali Joshi, Chhavi Lamichhane Basnet,Mohan Bikram Shrestha, en Marleen Fischer hebben wij 24 scholen in dit gebied met 3 Levels Book Bags blij gemaakt.
Wij hebben 9 scholen bezocht en Mark , Rajeev hebben hier workshops verzorgd met oa Story Telling .
Wij zullen deze scholen in de toekomst zeker blijven volgen .
200px-Flag_of_Nepal.svg
The visit to Jhapa (district 128) in November 2018 was a huge success!

Together with Mark Janssen, Rajeev Nepali Joshi, Chhavi Lamichhane Basnet,Mohan Bikram Shrestha, en Marleen Fischer, we have gladdened 24 schools with book bags.
We have visited 9 schools and mark and Rajeev have provides workshops and carried out story telling. We will most definitely keep following these schools in the future.

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Foundation Thang wordt in het zonnetje gezet !
Officiële waardering voor onze inzet.
Mooi om dit te zien!
200px-Flag_of_Nepal.svg
Thang foundation is celebrated! Official appreciation for our work. We find it very special to see the effects of our work.

Tohka

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Op 19 november heeft foundation Thang de kleine bibliotheek in Tohka geopend .
De complete inventaris oa boekenrekken , vloerbedekking , tafeltjes en kussens hoorde ook bij het realiseren van de bibliotheek .
Verder zijn er 500 kinderleesboeken gesponsord .
Dit alles konden wij doen door support van Kushal Gurung ( die de marathon in Boston / VS gelopen heeft en het sponsor geld gedoneerd heeft aan foundation Thang om de bibliotheek te kunnen realiseren .)
Dit project zal de stichting zeker in de toekomst blijven volgen en daar waar nodig ondersteunen.
9200000055128772
On the 19th of November Thang foundation opened a small library in Thoka. The entire inventory; the bookshelves, carpets, tables and pillows were also part of finishing this library. Furthermore, we have sponsored 500 books. This could not have been possible without Kushal Gurung who ran the Boston marathon and donated the money which sponsored him to the foundation for us to fund this library.
We will definitely keep following this library and provide any support if needed.

“Nothing Happened”

48995884_746383069079092_4647607359659573248_n
9200000055128772
On the 18th of November, Mark’s book “Nothing Happened” was officially presented in English and Nepali. This presentation took place after being invited by The Elite’s CO-ED school including pupils from other schools who had been invited as well.
it was exactly a celebration for children which we hoped it would be.
We would like to thank Rajeev Nepali Dhar Joshi, the publisher, who went above and beyond to make all the festivities possible.
Mark, the writer, and illustrator of the book, as well our foundation, have received many compliments that day. we had the pleasure to receive these from Kari Cuelenaere who was the representative of the Dutch embassy  and all representatives and teachers from all schools that attended the presentation.
as the icing on the cake, after months of hard work and preparations, Marks book will be sold in Nepal
Soft cover for 500 RPS
Hardcover for700 RPS
the royalties paid over the sold books will be donated to our foundation by Mark. We will use this to buy more children book to donate in Nepal.
270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Op 18 november is de officiële boekpresentatie gedaan van het boek Niets Gebeurd van de Nederlandse versie naar Engelstalig en Nepali !
Deze vond plaats op uitnodiging vd The Elite’s CO-ED school waar ook leerlingen van de in de buurt gelegen scholen uitgenodigd waren .
Het was een echt kinderfeest waarop wij gehoopt hadden !
Bedankt Rajeev Nepali Dhar Joshi de uitgever van het boek die dit alles geregeld had om er samen met elkaar een mooi feest van te maken .
Mark de schrijver en illustrator vh boek en foundation Thang hebben die dag vele complimenten in ontvangst mogen nemen.
Van oa , Kari Cuelenaere als afgevaardigde van het Nederlands Consulaat en alle vertegenwoordigers / leerkrachten van de uitgenodigde scholen .
De kroon op het werk van maandenlange voorbereiding , het boek gaat in de verkoop in Nepal.
Soft cover voor 500 RPS
Hard cover voor 700 RPS
De royalty’s van Mark schenkt hij aan foundation Thang .
Waar wij dan weer kinderleesboeken voor kunnen kopen om in Nepal te doneren .

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Vandaag het begin gemaakt met de bibliotheek die op 19 november open gaat !
Financieel mogelijk gemaakt door
KUSHAL GURUNG die hiervoor de marathon in Boston gelopen heeft .

9200000055128772

Today we made a start with the library which will open on the 19th of November. This library has been financially made possible by KUSHAL GURUNG, who ran the Boston Marathon especially for this cause!

 

Visit to Lamjung

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Oriënterend bezoek aan Lamjung om in het programma van 2019 opgenomen te worden .
Amber zal hier in januari samen met de Nepalese afdeling van de foundation : MohanBikram Sherestra / Purna / Subarna naar toe afreizen .

9200000055128772

Orienting visit to Lamjung in order to place them in our 2019 programme. Together with Amber, our Nepali Departement of the foundation, existing of MohanBikram Sherestra / Purna / Subarna, will work to make this possible.

 

Coming Soon!

StoryTelling.001Coming soon in Nepal! Nepali publisher @rajeevnepali of Kathalaya Inc. Nepal publishinghouse and Marleen Fischer Verbrugge of @foundationthang present the nepali printproof of Nothing Happened! This is a non-profit project of me to support the foundation. Thanx to Lemniscaat

Blog Lotte #3

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Lotte ‘s officiële ontvangst bij Boekhandel Dominicanen in Maastricht .
Op dinsdagmiddag 2 oktober mocht Lotto als jeugd ambassadeur van de stichting Thang een verlanglijstje inleveren met daarop haar favoriete boeken die zij gaat lezen en beoordelen voor de stichting maar vooral ook voor alle jeugdige lezers !
Evelijn de Jong ( teamleider ) heeft met Lotte samen de volgende uitgezocht :
Woltz : Alaska
Kuijper : Hotel met de grote L
Meindert : Naar het Noorden
Natuurlijk zijn wij als stichting ontzettend blij met de support die
de stichting Thang krijgt van Boekhandel Dominicanen te Maastricht .
Lotte leest in totaal 10 boeken per jaar en daaruit kiest zij haar favoriete boek .
Verder mogen wij voor iedere bibliotheek die wij in Nepal openen de fraaie uitgave van The Complete ALICE geschreven door LEWIS CARROL ( Engels talig ) meenemen en als openings kado overhandigen !
Dit is een super gebaar van de Boekhandel !
Voor meer informatie over Boekhandel de Dominicanen klik hier.
9200000055128772
Lotte’s official welcoming at book shop ‘the dominicanen’ Maastricht
On tuesday afternoon, 12th of October, Lotte was given the opportunity as youth ambassador of thang foundation to hand in a wish list of books she will be reading and evaluating for not only the foundation but more importantly, for young readers.
Together with Evelijn de Jong (Teamleader), Lotte has chosen the following books
Woltz : Alaska
Kuijper : Hotel met de grote L
Meindert : Naar het Noorden
Obviously, we are very happy with the support Thang foundation has receives from book shop ‘the dominicanen’ in Maastricht.
Lotte will be reading a total of 10 books each year, from which she will select her favourite.
In addition, for every library the foundation opens in Nepal we are allowed to bring a beautiful edition of ‘the complete Alice’, written by Lewis Carrol (written in English) as a gift. This is a wonderful gesture for the book shop.

Blog Lotte #2

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Voorleesestafette Openbare bibliotheek Amsterdam

Zaterdagochtend heel vroeg ging ik met mijn moeder en mijn zusje met de trein naar Amsterdam. We stapten na 2,5 uur uit de trein, de tijd was snel gegaan want ik had nog geoefend met voorlezen en spelletjes gedaan. In Amsterdam ging ik over de rode loper de bieb binnen, dat was best spannend. De bieb was de grootste bieb die ik ooit heb gezien. Hij was 8 etages hoog! Met een restaurantje, een café en zelfs live muziek (speciaal voor de uitmarkt). Op het grote bed op de kinderafdeling las ik voor uit “Niks gebeurd” van Mark Janssen. Er was ook een verteltas en daar mocht mijn zusje mee helpen. Curt Fortin (bekend van de televisie) hij had de microfoon vast en hij zei dat ik het goed had gedaan. Lezen vind ik leuk om te doen. Het is mooi dat de stichting kinderen in Nepal laat lezen. Daarom ben ik graag de ambassadeur. Daarna ben ik nog naar het Nemo museum geweest en we waren pas super laat weer thuis.

Groetjes Lotte

Klik hier Voor meer informatie over OBA.

9200000055128772

Reading Relay public library Amsterdam.

Me, my mother and my sister went to Amsterdam in the early hours of last Saturday. We got out after a train ride of 2.5 hours but time flew by quickly since I had been practicing with reading and playing some games. I immediately walked over the red carpet into the library when we arrived in Amsterdam, that was quite exciting. The library was very huge, probably the biggest I have ever seen. It was 8 floors high! There was a restaurant, a bar and even live music (specially for the uitmarkt.)

I read from the book “Niets gebeurd” from Mark Janssen, while sitting on the large bed in the children department. There was also a ‘tell-bag’, with which my sister could help.  Curt Fortin (famous from TV) held the microphone and said that I did a good job.

I like reading. It is important that the foundation allows children in Nepal to read. That is why it’s a pleasure to be the ambassador. After that I went to the NEMO museum so we came home quite late that day.

Greets, Lotte