Nepalreis November 2019

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg
Stichting Thang heeft afgelopen november een fantastische reis gemaakt met Marleen Fischer, Amber DeLahaye, Mark Janssen, Linde Faas en Evert Mul.
Marleen en Amber als doorgewinterd team van de stichting, Mark als ambassadeur/prentenboekmaker en op uitnodiging gingen prentenboekmaker Linde en haar partner Evert als bioloog mee.
Het doel van deze reis was om enerzijds follow ups te doen op scholen waar in het verleden al Book Bags geplaatst zijn, plus zeven nieuwe scholen op te nemen in ons programma.
Vijf scholen zijn gelegen in Sauraha en twee in Janakpur. Anderzijds wilde de stichting het kinderboek onder de aandacht brengen, waaronder ook de promotie viel van maar liefst twee nieuwe eigen prentenboekvertalingen!
Door bemiddeling tussen de nepali uitgever en uitgeverij Lemniscaat zijn er dit jaar twee boeken vertaald vanuit het nederlands naar nepali.
De vertalingen zijn ‘De jongen en de Walvis’ van Linde Faas en ‘Stop! Monsters!’ van Mark Janssen. Afgelopen jaar werd van laatstgenoemde ook het prentenboek ‘Niets gebeurd’ al in het nepali uitgebracht.
Alle boeken krijgen een prominente plek in de Book Bags!
Mark en Linde namen dit jaar deel aan het programma om als makers van kinderboeken hun kennis te delen. Dat gebeurde door het promoten van hun vertalingen door middel van storytelling en live tekenen op scholen. De boeken werden aan de leerlingen voorgelezen en door middel van workshops in schrijven en illustreren zijn de boeken zeker bij de leerlingen nog meer gaan ‘leven’. Er werd even geproefd aan het echte werk.
Ook waren er activiteiten in Kathmandu tussen onze kinderboekmakers en nepali auteurs en illustratoren om knowhow te delen en de kinderboekenstandaard mogelijk naar een hoger niveau te tillen.
Verder is er toegewerkt naar het uitbreiden van de samenwerking met andere nederlandse organisaties. Mooi om te zien hoe belangrijk SAMENWERKEN is!
Met de hulp van een contactpersoon van stichting MEDORA hebben wij in onderling overleg, vijf nieuwe scholen in Sauraha geselecteerd die perfect in ons concept passen en deze hebben we meteen als kennismaking bezocht.
Op verzoek van de stichting Light of Life hebben wij wederom een school in Amaghar bezocht om het daar reeds opgezette kinderleesboek-programma naar een hoger niveau te tillen.
Een bezoek waar wij met veel warmte op terug kijken!
Wordt vervolgd
9200000055128772


Nepal trip November 2019.

Thang Foundation has made a fantastic journey trough Nepal this November. This years group consisted of Marleen Fischer, Amber DeLahaye, Mark Janssen, Linde Faas and Evert Mul. 

Marleen and Amber as experienced members of the foundation, Mark as ambassador and author and, on invitation, Linde teamed up with us as author and her husband Evert joined us as biologist.

The goal of this trip was to do both follow-ups on previous projects and to include 7 new schools in our book bag project. Five of these schools are located in Sauraha and two in Janakpur. In addition, the foundation wanted to promote reading books for children, including no less than two new picturebook translation of our own!

We have been able to translate two books from dutch to Nepali, thanks to good conversations and agreements with both Kathalaya Publishers in Nepal and Lemniscaat publisher in the Netherlands.

These books are: ‘The boy and the whale’, by Linde Faas and ‘Stop! Monsters!’ by Mark Janssen. Last year, Mark’s book “Nothing happened’ had already been translated to Nepali. All of these books will have a prominent spot in our Bookbags.

Mark and Linde participated in this year’s program to share their knowledge gained as writers and illustrators. They shared this during promoting their translated books via storytelling and workshops in writing and illustrating. Mark and Linde made their books come alive and provided the pupils with a small taste of the magic that happens when you read for fun.

Furthermore, we had multiple activities in Kathmandu where our Authors and illustrated teamed up with their colleagues in Nepal and sicussed how to take the standard of children books to a higher level.

We feel obliged to share that this entire trip is based on the principles of non-profit.

Lastly, we have worked on expanding the cooperation with other Dutch organisation in the area. It is incredibly beautiful to see the importance of COOPERATION. Together with a contact of MEDORA foundation, we have discussed and selected five new schools in Sauraha that perfectly fit our concept. We have already paid them all a visit to get familair with each other.

As requested by ‘Light of life’ foundation, we have visited another school in Amaghar where we were asked to evaluate and improve their already created children’s readingbooks programma.

Another visit we look back on with a smile on our face and warmth in our heart!

 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: