Visit to Lamjung

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Oriënterend bezoek aan Lamjung om in het programma van 2019 opgenomen te worden .
Amber zal hier in januari samen met de Nepalese afdeling van de foundation : MohanBikram Sherestra / Purna / Subarna naar toe afreizen .

9200000055128772

Orienting visit to Lamjung in order to place them in our 2019 programme. Together with Amber, our Nepali Departement of the foundation, existing of MohanBikram Sherestra / Purna / Subarna, will work to make this possible.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: