Home

Stichting Thang | Banner

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Thang is ontstaan in 2017 met als doel het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten op creatief gebied. Een van de middelen om dit te bereiken is het doneren van book bags op scholen.

Onze droom is dat het boeken project zich als een olievlek door Nepal gaat verspreiden, zodat ook scholen en leerlingen in afgelegen gebieden in aanraking komen met de boeken.

Het gedoneerde geld wordt in Nepal omgezet in middelen. Wij reiken hiermee de hand uit naar scholen in Nepal en werken aan de verantwoordelijk in het land om deze aan te nemen.

9200000055128772


Thang was established in 2017, having a main goal to develop and execute educational projects on a creative level. One of the means to achieve this is by donating book bags to schools. 

Our dream is to let our book project spread across the entire country so schools and pupils in remote areas get in touch with books as well

The donated money will be turned into means and action in Nepal. We lend our hands and work on the responsibility in the country to accept it. 

200px-Flag_of_Nepal.svg