Home

Thang is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en  uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op creatief gebied. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal erop toezien dat alle gelden verantwoord besteed worden.

Thang is a volunteer organisation that develops and carries out educational projects in a creative way for young people.
The Foundation is a non-profit organisation and ensures all funds are spent responsibly.