Home

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg

Thang is een Non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op creatief gebied. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal erop toezien dat alle gelden verantwoord besteed worden.

9200000055128772  

Thang is a Non-profit organisation that develops and carries out educational projects in a creative way for young people.
The Foundation is a non-profit organisation and ensures all funds are spent responsibly.

200px-Flag_of_Nepal.svg

Home.jpg